NAMSA NEDİR ?

NATO İkmal ve Bakım Ajansı (NAMSA) 1958 yılında kurulmuş olup, 1100 civarında personel ile Lüksemburg’da faaliyet göstermektedir. Ajans 2012 yılı sonunda NATO Reformu çerçevesinde NATO Destek Ajansı (NATO Support Agency-NSPA) ismini alacaktır. NAMSA’ya toplam 32 ülke üyedir.

NAMSA’nın amacı, üye ülke silahlı kuvvetlerinin lojistik müşterek ihtiyaçlarının uluslararası rekabet ile maliyet etkin bir şekilde karşılanmasıdır. NAMSA müşterilerine ikmal, bakım, tedarik, nakliye, mühendislik, harekât alanlarında konuşlu birlik desteği ve kalite güvence hizmetleri sağlamaktadır. NAMSA’nın müşterileri, NATO Askeri Komutanlıkları, NATO üyesi ülkeler, Barış İçin Ortaklık (BİO) ve Akdeniz Diyaloğu ülkeleri ile diğer kuruluşlardır. Tedarikçileri ise, NATO üye ülkelerindeki sanayi çoğunlukta olmak üzere tüm uluslararası sanayidir.

Türkiye askeri ihtiyaçları için NAMSA’dan her yıl yaklaşık 30-50 Milyon Avro arası alım yapmaktadır. Türkiye’nin 2003-2008 yılları arası NAMSA alımları yaklaşık 250 Milyon Avro’dur.
Yıllık yaklaşık 1.5 Milyar Avroluk NAMSA cirosu içinde bu oran, %4 ile ABD, Almanya, Fransa, Italya vb. ülkelerden sonra Türkiye’yi 5-7’nci sıralar arasında tutmaktadır.

Özellikle Afganistan’daki altyapı inşaat projeleri, Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi (MAAT) ve Mühimmat Islah Geliştirme ve Yenileştirme (MIGYEM) Tesisi gibi anahtar teslimi projeler nedeniyle Türkiye tarafından NAMSA’ya yapılan satışlarda 2006 yılından itibaren büyük bir artış yaşanmıştır. NAMSA’ya satışlar 2008 yılında yaklaşık 150 Milyon Avro olarak gerçekleşmiş, 2003 yılından 2008 yılına kadarki toplam satışlar 300 Milyon Avroya ulaşmıştır. Ancak bu artış ürünlerden ziyade hizmetlere yönelik olmuştur. NAMSA’ya en fazla satışını ABD ve Almanya yapmaktadır.

NAMSA’YA SATILABİLECEK MAL VE HİZMETLER:

NAMSA tarafından, üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin barış ve harekâtta ihtiyaç duyabileceği ofis malzemelerinden, araç ve silah malzemelerine kadar her türlü mal ile harekât alanında yemek ve barınma hizmetlerinden, havaalanı kurulum ve bakımına kadar her türlü hizmet tedarik edilebilmektedir. Tedarik üye ülkelerce onaylanmış 251 Numaralı Direktif ve NAMSA Tedarik Yönergesi (NAMSA Regulation NR 251-01) çerçevesinde yürütülür.

NAMSA KAYNAK ARŞİVİNE KAYIT OLMA

NAMSA Kaynak Arşivi (NAMSA Source File), NAMSA’ya mal ve hizmet sağlayan tüm tedarikçi firmaların yer aldığı sürekli güncellenen veritabanıdır. NAMSA ihalelerine sadece arşivdeki firmalar teklif verebildiğinden NAMSA ile iş yapmak isteyen firmalar arşive kayıt olmak zorundadır. Nato Stok No için yapmanız gereken işlemler:

Kaynak Arşivinde yarısı aktif olmak üzere yaklaşık 10.000’in üzerinde firma bulunmaktadır. Bu firmaların askeri ikmal ve bakım merkezleri de dâhil olmak üzere yaklaşık 450 adedi Türk firmalarıdır. NAMSA ihalelerinde uluslararası rekabet esastır. Tek kaynak alımları çok özel durumlarda sınırlı olarak uygulanmaktadır.

Arşivde firmalar üretici firma, yetkili satıcı firma, toptancı firma, komisyoncu firma, danışman firma, nakliye firması gibi sınıflandırılmaktadır. Askerin ölümüne yol açabilecek ve diğer kaynaklara zarar verebilecek askeri sistem malzemeleri yedek parçaları ve bunların onarım hizmetleri sadece gerekli performans ve kalite gereklerine sahip üretici veya yetkili satıcı firmalardan alınmakta, güvenlik gereksinimi olmayan her yerde bulunabilecek basit mal ve hizmetler her türlü tedarikçiden alınabilmektedir.

Üreticisi veya satıcısı olduğunuz bir ürün veya sunduğunuz bir hizmetin performans, maliyet ve teslim süresi açısından NAMSA’nın taleplerini karşıladığını ve NAMSA ihtiyaçlarında potansiyel bir kaynak olduğunuzu düşünüyorsanız, NAMSA Kaynak Arşivine nasıl kayıt olacağınız ve kayıt olurken dikkat etmeniz gerekenler bu bölümde özetlenecektir.

NAMSA TEDARİKÇİSİ OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

NAMSA’nın tedarikçisi olabilmek için gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar Ön Kayıt için engel değildir ve zamanla tamamlanabilir. Ön Kayıt sonrası NAMSA tarafından sizden ilave bilgiler istenmesi, başvurunun değerlendirilmesi gibi sürelerde bu eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Ancak bu şartlardan haberdar olunması, başvuru öncesi gerekli işlemlerin başlatılması sizin kontrolünüz dışındaki işlemler nedeniyle önem arz etmektedir. Belki de bu şartları sağlayan bir ürün veya hizmetiniz hâlihazırda zaten bulunmaktadır. Nato Stok Kodu Almak İçin yapmanız gerekenler açıkca bellidir.

Kodlandırma: NAMSA’ya malzeme satışında malzemenin sınıflandırması ve tanımı çok önemlidir. NATO askeri sistemleri tarafından kullanılan malzemelerin çoğunluğu NATO Stok Numarası (NSN) esasına göre tanımlanır ve yönetilir. Bu numaralar NATO ülkelerinin Millî Kodlandırma Büroları tarafından tahsis edilmektedir. Bir NATO Stok Numarası 13 haneli rakamlardan oluşmaktadır. İlk dört rakam ana malzeme grubunu temsil etmektedir (Örneğin 5960 elektronik tüpleri içermektedir.). Ondan sonraki iki rakam ülkeyi göstermektedir (Örneğin 27 Türkiye). Kalan yedi rakam ise NATO Listesi numarasıdır.

Kaynak Arşivine üye olduktan sonra vereceğiniz tekliflerin stok numaraları ile bilinen firmaların parça numaraları ve detaylı tanımlayıcı bilgilerle verilmesi gerekmektedir. Tekliflerin başarısı, NATO Kodlandırma Sistemine aşina olunmasına bağlıdır. NATO Kodlandırma Sistemi hakkında daha fazla bilgi için Türkiye’nin Millî Kodlandırma Bürosuna müracaat ediniz.

Kalite Gereksinimleri: Arşive girdikten sonra teklif verip bir ihaleyi kazandığınızı varsayalım. Sağlamayı taahhüt ettiğiniz malzeme veya hizmet ile ilgili NATO Kalite Sertifikasyonuna (Allied Quality Publications-AQAP), Ticari Kalite Sertifikasyonuna (ISO) veya diğer uluslararası kabul görmüş Kalite Sertifikasyonlarına (HACCP vb.) sahip olmanız, ürünü veya hizmeti mutlaka bu standartlara göre sunmanız NAMSA ile imzalayacağınız sözleşmede sizden istenebilecektir.

AQAP ve ISO Kalite Dokümanları, açık kaynaktır, internetten ulaşabilir ya da Millî Kalite Kontrol Makamlarından (Millî Savunma Bakanlığı Kalite Yönetim Daire Başkanlığı, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) veya çeşitli kurumlardan) temin edilebilirsiniz.

Ürününüz NATO Silah Sistemlerinin malzemesi ise üretimi süresince kalite kontrolü ve teslimatındaki kalite güvencesi ülkemizin resmi kalite kontrol makamı olan Millî Savunma Bakanlığı Kalite Yönetim Daire Başkanlığı tarafından onaylanacaktır.

ARŞİVE KAYIT OLMA:

NAMSA tarafından sizden istenecek minimum gereksinimleri sağlayarak Ön Kaydın bir an önce başlatılması daha önce ifade edildiği gibi çok önemlidir. Diğer önemli bir konu, NATO’nun iki resmi dilinden olan İngilizce veya Fransızcayı iyi bilen bir personelinizin veya başvuruyu yapacak birinin bu işe tahsis edilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. Ön Kayıt Başvurusu elektronik ortamdan yapılmaktadır. Başvuruda sizden temel bazı bilgiler istenmekte, sistem sizi doldurma talimatları konusunda yönlendirmekte ve hatalı kayda izin vermemektedir. Başvuruya esas dokümanlar da doldurulmasını müteakip yine elektronik ortamda NAMSA’ya gönderilmektedir.

NAMSA KAYDI

Bu sizi faaliyetlerin tamamen elektronik ortamda yapıldığı Elektronik Tedarik (E-Procurement) platformuna götürecektir. Aynı siteye NATOLOG web sayfasından da erişebilirsiniz. Namsaya Kayıt için:

– Sol üstte,
* NAMSA ile Nasıl İş Yapılır (How to do Business With NAMSA),
* Tedarikçi Kaydı (Supplier Registration),
* Future Business Opportunities (Gelecekte İş Fırsatları),
* Teklife Çağrı Dokümanları (Request for Proposals-RFPs),
* Elektronik Katalogdan Direkt Online Sipariş Verme (eCAT1 Direct Online Ordering) konularında bilgi bulabilir ve çeşitli işlemler yapabilirsiniz.

Ön Kayıt yapmadan önce, sol taraftaki Gelecekteki İş Fırsatlarını (Future Business Opportunities-FBO), Teklife Çağrı Dokümanlarını ve NAMSA’nın Tedarik Yönergelerini inceleyiniz. Ayrıca NAMSA’nın web sitesindeki Yaptığımız İş (Our Business) sekmesi de sizlere NAMSA’nın ne tür mal ve hizmetler tedarik etmekte olduğu hakkında iyi bir fikir verecektir.

Kaynak Arşivine Ön Kayıt için Tedarikçi Kaydı (Supplier Registration) bölümüne giriniz. Sistem sizden firmanızın ürün ve hizmetleri hakkında çeşitli bilgileri girmenizi, bazı dokümanlar indirip doldurma formatına göre doldurarak göndermenizi isteyecektir. İlk 5 aşamada firma ve yetkili bilgileri istenmektedir.

– Firma adı,
– CAGE Kodu,
– Kullanılacak dil ve para birimi,
– Şirket internet adresi, posta adresi ve telefon bilgileri,
– Şirkette teklif verebilecek yetkili kişinin kimlik bilgileri ile belirleyecek şifre,
– Firmanın çalıştığı alt sanayi dalıdır.

Kırmızı yıldızlı bilgiler mutlaka doldurulmalıdır.

6’ncı ve son aşama girilen bilgilerin kontrol edildiği ve Ön Kayıtta zorunlu istenen bir doküman ile zorunlu olmayan dokümanların indirilebildiği bölümdür. Bu dokümanları indiriniz.

Pre-Register (Ön Kayıt) işlemini tamamlayınız. Dokümanları daha sonra yükleyebilmeniz için verilen internet linkini kaydediniz.
NAMSA ön kayıtta en az bir dokümanın gönderilmesini istemektedir. Bu Tedarikçi Posta Listesi Uygulaması (Source Mailing List Application) isimli dokümandır.

(İçinde Firmanın Tanımı ve Ürün/Hizmet Yetenekleri-General Description of Firm and Capabilities, Fiyatlandırma Politikası-Pricing Policy olacak şekilde)

Dokümanı doldururken her şey yapılır” gibi genel ifadelerden kaçınınız ve direkt gerçek ürün/hizmetinizi tanımlayınız.

Gönderilmesi zorunlu olmayan ancak varsa faydalı olacak dokümanlar şunlardır.

1. Askeri Malzemeler İçin ülkenizin Millî Savunma Bakanlığı veya NATO ile İmzalamış Olduğunuz Bir Sözleşmenin Fotokopisi

2. Varsa AQAP/ISO Kalite Belgeleriniz

3. Tedarikçi Olarak Özellikle Değerlendirilmek İstediğiniz Ürünler İçin NATO Stok Numarası Bazında Excel Dosyası

(Ürün kategorileri Cataloguing Handbook H2-1 SB 708-21-Federal Supply Classification Part 1-Groups and Classes veya Liste Des Groupes et Classes du Bureau Interarmees de Codification des Materiels Ministere de la Defence Francais dokümanlarından bulunabilir).

Son olarak, dokümanları süratle uygun şekilde doldurmayı müteakip en az zorunlu doküman olmak üzere, varsa doldurduğunuz diğer dokümanları elektronik ortamda gönderiniz.
NAMSA ülkemizin resmi makamlarından, firma için kendi ülkesindeki askeri alımlara katılıp katılmama konusunda bir yasaklama olup olmadığı hususunu araştıracak, arşive sadece yasaklama olmayan firmaları alacaktır. Bu değerlendirme kısa sürede tamamlanır ve size üye olup olamadığınız, olamadıysanız nedenleri bildirir. Üyeliğiniz kabul edilirse siteye girip Teklife Çağrı Dokümanlarını görebileceğiniz ve teklif vereceğiniz bir Kullanıcı Adı ve şifresi gönderilecektir. Böylece, Türkiye dâhil tüm ülke ihtiyaçlarına yönelik ihalelere elektronik ortamda teklif verme şansına otomatikman sahip olursunuz.

NAMSA’YA TEKLİF VERME:

Eğer belirli malzeme ve servisler için kaliteli bir ikmal kaynağı olarak NAMSA Kaynak Arşivine dâhil olduysanız, sizin ürünleriniz ve hizmetleriniz için ihtiyaç doğduğunda sizinle irtibat kurulacak ve teklif göndermeniz talep edilecektir. Ya da siz belirli aralıklarla Teklife Çağrı Dokümanlarını inceleyip ilgilendiklerinize teklif verebilirsiniz.

Teklif verme, mevcut Teklife Çağrı Dokümanlarına veya NAMSA tarafından yapılan teklif davetine cevap verme şeklinde yapılmaktadır. Her durumda teklifinizin internet üzerinden bilgisayar ortamında yüklenmesi gerekmektedir. Burada önemli olan NAMSA’nın direktiflerine dikkat ederek kaliteli ve maliyet açısından cazip teklifleri hızlı ve doğru şekilde teslim etmektir.
Bazı ihalelere güvenlik gereksinimi nedeniyle (NATO GİZLİ ve daha yukarı gizlilik derecesi içeren ihalelere) sadece belirli tedarikçiler tarafından NAMSA’ca sağlanan şifre ile teklif verilebilmektedir.

NAMSA ile iş yaparken önemli konulardan birisi, NAMSA tarafından teklif vermeniz istenirse belirlenen zaman içerisinde OLUMLU YA DA OLUMSUZ MUTLAKA BİR CEVAP VERMENİZDİR. Cevap vermemek daha sonra ülkenin ve firmanın imajına olumsuz olarak yansımaktadır. Bu konuya Türk firmaları yeterince özen göstermemektedir. Herhangi bir şekilde cevap vermeyen firmalar bir müddet sonra teklif listelerinden çıkartılabilmektedir.

Teklifiniz NAMSA tarafından uygun bulunup ihaleyi alırsanız, sözleşme görüşmelerini müteakip sizi ve NAMSA’yı tatmin edecek bir sözleşme imzalayacaksınız. Sözleşmedeki taahhüdünüzü gerçekleştirmeniz, NAMSA ve müşteri ülke nezdindeki oluşturacağınız güvenilirlik ile müteakip ihalelerde ticari başarı şansınızı arttıracaktır. Ayrıca, güvenilir bir uluslararası bir kuruluş olan NAMSA’dan ödemenizi kısa sürede alırsınız. NAMSA İhalelerine Teklif Verme ve İhale Alma Akış Şeması müteakip sayfadadır.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN 08:00-19:00 ARASI 0312 419 82 80 NOLU TELEFONDAN 08:00-23:00 SAATLERİ ARASINDA 0544 446 0 444 NOLU TELEFONDAN İLETİŞİM KURABİLİRSİNİZq

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Sorunun cevabını ver bakalım * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.