Bireysel Eğitimde Teknolojinin Yeri

Posted on

Bireysel gelişim kişinin ilgi alanları ile paralel yaşamı boyunca kendini geliştirmesi süreci olarak bilinmektedir. Bireysel gelişim sürecinde kişinin bilgiye ulaşmasında kitle iletişim araçlarından, teknolojinin kullanımına uzanan geniş olanaklar mevcuttur.

Kişisel gelişimde özellikle teknoloji en önde gelen araç olarak yer alırken aynı zamanda teknoloji en hızlı gelişen sektör konumundadır. Buna bağlı olarak yirmi birinci yüzyılın en hızlı gelişen sektörlerinden kabul edilen bilişim ve bilgisayar sektörü bireyin eğitimi üzerinde en önemli rolü oynamaktadır.

Bilgi aktarımında ve elde edilmesinde 21. yy özellikle bilginin önem kazandığı bir dönem olarak görülmektedir. Toplumsal hedeflere ulaşmada, kişinin belirlediği vizyonda veya daha entelektüel bir bakış acısı edinerek bireysel gelişimi sağlamada bilgi edinme en önemli adımdır. Günümüzde bilgi teknolojileri adı verilen bilginin üretilmesi, toplanması, işlenmesi ve yayılması süreci bireyin eğitimini büyük ölçüde etkilemektedir. Sadece kişisel alanda değil eğitim kurumlarında da öğrencilerin bilgi teknolojilerinden yararlanmaları eğitimi bir adım daha ileri taşıyan bir etken konumundadır.

Teknolojinin kişisel gelişime olan katkısı gün geçtikçe artmaktadır Günümüzde gerek  sıradan bir birey için gerekse bir öğrenci için bilgiye ulaşımda en önemli araç tabletler ve bilgisayarlardır. Kişi teknolojiyi kullanarak bireysel gelişimini sağlayacak araçlara yine bunlar üzerinden İnternet aracılığı ile ulaşır.

eğitimveteknoloji

Bilginin değerinin artması bunla beraber gelişen teknoloji ve İnternet;  bilgiye hızlı ulaşımı sağlamada sürekli ilerleme halindedir. Bu ilerleme bireyin çağa ayak uydurmasını zorunlu kılmakla birlikte, birey sürekli değişen şartlar altında daha ilerde bir seviye amaçlamasına yol açmaktadır. Sürekli gelişen bir dünyada bireyin sabit kalması rekabet ortamında onu başarısızlığa iteceği için çağa ayak uydurmayı ve çağın gerektirdiği çeşitli donanımları edinmelidir.  Bunu yaparken yararlandığı en büyük araç yine İnternettir.

Günümüzde değişen şartlar altında akıllı telefonlarla, tabletlerle ve bilgisayarlarla istenilen her türlü bilgiye istenilen her yerden, İnternet aracılığı ile kolayca elde edilmektedir. Bu olanaklar ile birlikte bireyin kendini geliştirmesi giderek daha kolay bir hal almaktadır. Bireyin sosyal ortam içinde aktifleşmesi, farklı çevrelere kolayca ulaşması kişisel gelişimi için önemli bir etken konumunda iken bununla birlikte İnternet üzerinden erişebileceği çeşitli kurslar, e-eğitim programları, sertifika programları, yabancı dil eğitimleri, üniversitelerin düzenlediği uzaktan eğitimler, e-diploma sistemi ile kendini kolayca geliştirme imkanına sahiptir. Bu eğitim programlarında “Multimedya” teknolojisi denilen ve İnternet üzerinden Lan, çok ortamlı, pedagojik özellikleri olan, bilgi aktarmanın yanı sıra beceri kazandırmaya yönelik, herkesin kendi bilgi seviyesinden kendi algılama ve kavrama hızına göre ilerleyebildiği ve kendilerine uygun zaman ve yerde eğitim alabilmelerine olanak sağlayan  imkanları kullanılarak eğitim daha cazip hale getirilmektedir.

Birey  bu imkanları kullanarak yeniliğe ve gelişmeye uyum sağlayacak çeşitli programları, İnternet bilgisini, çeşitli sertifikaları bugün İnternet üzerinden elde edilmekte ve bireyin iş yaşamında kariyerini değişmektedir. Kolay ulaşılan bilgi ile kişiler ilgi alanları doğrultusunda kişisel eğitimlerini ilerletebilir.  Bununla birlikte teknoloji ve İnternet sayesinde edindiği bilgilerden yararlanarak iş hayatına destek olacak eğitimler alabilir ve rekabet ortamında bir adım daha ileriye geçebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir