Emeklilik Hesaplama 2022

2022 emeklilik hesaplama belirli kriterler göz önünde tutularak yapılmaktadır. Emeklilik için gün sayanlar hesaplama üzerinden ne zaman emekli olabileceklerini öğrenebiliyor. Ancak emeklilik günümüz şartlarında çok farklı etmenlere bağlı olduğundan; işe başlangıç tarihine, yaşa, çalışılan sektöre göre değişmektedir. Bu yüzden kişiler ne zaman emekli olacaklarını kendi durumlarını göz önünde tutarak gerçekleştirmelidir.

Emeklilik Yaşı Hesaplama

Emeklilik yaşı hesaplama için ilk sigortalı olma tarihi, işe başlangıç ve yaş gibi etmenler önemlidir. Aynı zamanda prim gün sayısının da doldurulması gerekir. Bu kapsamda ilk sigortaya giriş tarihi 1999 ve 2008 tarihleri arasında ve sonrasında olanlar için emeklilik prim gün sayısı 7000 olarak belirlenmiştir. Bunun yanında kadınlar 58 yaşını, erkekler ise 60 yaşını tamamlamalıdır. Ayrıca hem erkek hem de kadınların 25 yıllık sigortalıkları olmalıdır. 1999 öncesi sigortalı olanlar ise prim gün sayısı 5000 gün, yaş olarak da 55 yaşı tamamlama şartı aranmaktadır. Aynı zamanda 25 yıllık sigortalı bulunma şartı da aranır.

Ne Zaman Emekli Olurum
Ne Zaman Emekli Olurum

Bu şartlar kapsamında emeklilik yaşı hesaplama her kişiye göre değişmektedir. Kişinin 4A, 4B ve 4C statüsünde olması da emeklilik üzerinde etki etmektedir. 4A’da çalışanlar SSK kapsamında çalışanlar, 4B kapsamında olanlar Bağkur kapsamında kendi işlerini yapanlar, 4C sigortalıları ise memurlar olup Emekli Sandığı kapsamında olanlardır. Emeklilik yaşı hesaplamasında her ay 30 gün kabul edilir ve 1 yıl da 360 gün olarak hesaplama yapılır. Emeklilik yaşı cinsiyete ve ödenen prim sayısına göre değiştiğinden hesaplama yapmak için E-Devlet tarafından sunulan Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olurum portalının kullanılması tavsiye edilir. 

  • E-Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama kutusuna Emeklilik Hesaplama yazın. 
  • Çıkan sayfada istenen bilgileri girin ve sonrasında Sorgula butonuna tıklayın. 

Normal koşullarda prim süreniz aksamadan işlemesi halinde emekli olabileceğiniz tarih yani yaş ekranda belirecektir. 

Engelli Emeklilik Hesaplama

Engelli emeklilik hesaplama diğer kişilere göre farklı şartlar taşıdığından dolayı merak edilmektedir. Engelli emekliliğinin hesaplanmasında da ödenmiş prim gününe, yaş kriterine ve emeklilik süresine bakılmaktadır. Temel olarak ise engelli emekliliği için engel oranının en az yüzde 40 olması ve sigorta prim ödemelerinin de belirtilmiş olan kriterlere göre tamamlanması gerekmektedir. İlk sigorta başlangıç tarihi olarak 1 Ekim 2008 öncesi olan 4A çalışanları için vergi indirimi hakkı elde etmeleri gerekmektedir. Vergi indirimi olmadan salt rapor ile erken emeklilik mümkün değildir. Ancak 5510 sayılı kanun çerçevesinde 2008’den sonra sigorta girişi olanlar için sigorta süresi ve prim gün sayısı talep edilir. 

Bağkur yani 4B kapsamında olanlar için ise prim günleri engel oranına göre değişmektedir. Yüzde 50 ile yüzde 59 arasında ve üstünde engel oranı olan sigortalılar en az 16 yıldan beri sigortalı olmalıdır ve 4320 gün prim sayısına ulaşmalıdır. Yüzde 40 ilâ yüzde 49 engeli olanlar en az 18 yıl sigortalı olmalı ve 4680 günü doldurmalıdır. Bu kapsamda engelli emeklilik süresi hesaplamak için engel oranı, sigortaya giriş tarihi temel alınarak hesaplama yapılacaktır. 

Bağkur Emeklilik Hesaplama

Bağkur emeklilik hesaplama 4B kapsamında emekli olacaklar için emeklilik sürelerini göstermektedir. İşyeri sahiplerinin geleceğinin güvence altına alınması için Bağkur sigortalılığı uygulanmaktadır. Bu kapsamda işyeri sahibi olanlar aylık olarak belirlenen primler üzerinden ödeme yapar. Bunun sonucunda ise sigorta girişlerine göre emekli aylıkları da belirlenmektedir. 

  • 1 Ekim 1999 öncesinde işe başlayanlar, 
  • 1 Ekim 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında işe başlayanlar, 
  • 1 Mayıs 2008 sonrasında işe girenlerin emekli olma şartları farklılık taşır. 

1 Ekim 1999 öncesinde sigortalı olan ve prim ödeme sayısı 23 yıldan fazla olan erkekler için yaş şartı aranmaksızın 9000 gün prim ödemesi yapmaları halinde emekli olmaktadır. Kadın sigortalılar ise yaş şartı olmaksızın 20 yıl ve 7200 gün prim ödemeleri halinde emekli olabilir. 

Bunun yanında yaş haddinden dolayı da emeklilik sağlanabilir. 1 Ekim 1999 öncesi sigortalı olan ve emekliliğine iki yıldan az kalan kadınlar ve erkekler için 15 yıl ve 5400 prim ödeme gün sayısı gerekmektedir. Böylece erkekler en erken 55 yaşında, kadınlar ise 50 yaşında emekli olabilir. 

İlk kez 1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren ise sigortalı olanlar için yaş haddinden emekli olacaklar için 4500 gün prim sayısı her yıl 100 gün eklenerek artmaktadır. Yaş şartı da kadınlar için 61, erkekler için 63 şeklindedir. Bu kapsamda erkek ve kadınlar 2008 sonrası sigortalı girişleri varsa bu durumda önce yaş şartlarını sağlamalı, sonrasında ise 5400 gün prim sayısına ulaşmalıdır. 

Emekli Sandığı Emeklilik Hesaplama

Emekli Sandığı emeklilik hesaplama kısacası 4C kapsamında sigortalı olanları ilgilendirmektedir. Devlet kurumlarında memur olarak çalışanların tabii olduğu sigorta kolu olan 4C emekliliği için çeşitli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. 9000 prim ödeme günü ve 60 yaş şartının tamamlanması ile birlikte 4C grubunda olanlar emeklilik hakkı elde edebilir. Emeklilik yaşı için ise 2008 tarihinden sonra 4C kapsamında görev yapmaya başlamış olanlar için kademeli olarak artış söz konusudur. Bu yüzden her kişide işe başlama ve prim gün sayısına bağlı olarak emeklilik hesabı değişmektedir. SGK sitesi üzerinden gerekli bilgileri girerek emeklilik yaş hesaplaması yapabilirsiniz. 

EYT’ye Göre Emeklilik Hesaplama

EYT’ye göre emeklilik hesaplama emeklilikte yaşa takınlar için merak edilmektedir. Özellikle son yıllarda emeklilik alanında önemli bir soruna karşılık gelen EYT durumu için kişilerin primlerini doldurmalarına rağmen sigorta başlangıç tarihleri yüzünden yaşa takılma durumu söz konusu oluyor. Bunun için ise henüz yasal olarak emeklilik yaşı belirleme durumu oluşmamıştır. Şimdiye kadar çeşitli formüller gündeme gelmiştir. 

Baskın olan formüle göre ise 1999 yılı öncesi emeklilik şartları temel alınıyor. Kadınlarda 20 yıllık, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması halinde yaşa takılmadan emekli olma durumları gündeme geliyor. Bu durumda 2022 yılından geriye 25 yıl gidildiğinde 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsamda dahil ediliyor. Eğer bu şekilde bir yasa çıkarsa geriye doğru 25 yıl gidilerek erkekler, 20 yıl geriye gidilerek kadınlar emeklilik hakkı elde etmiş olacak. Fakat sürenin tamamlanması formülünde ise yaş şartı aranmıyor olsa da 50 yaş altında olanların emeklilik elde etmesi pek olanaklı görünmüyor. Bu yüzden henüz EYT’liler için emekli olma şartları belirlenmediğinden kesin olarak emeklilik de hesaplanamıyor.

Malulen Emeklilik Maaşı Hesaplama

Malulen emeklilik maaşı hesaplama için malul olan bireyin çalışma gücünde oluşan kayıp oranı, ödenmiş olan toplam prim gün sayısı ile çarpılır. Çıkan sonuç ise 100 ile çarpılarak 60’a bölünmektedir. Böylece malul aylığın bağlanma oranı hesaplanabilir. Malulen emeklilik maaşı için kişinin sigortalılık süresi ve halihazırda ödenmiş olan sigorta prim günü ile hesaplama yapılır. 90 binden az olan prim günü için 90 bin, 90 binden fazla olan prim günü için ise prim gün sayısı üzerinden hesaplama yapılmaktadır. 

3600 Günden Emeklilik Hesaplama

3600 günden emeklilik hesaplama 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olan kişilere yöneliktir. Söz konusu tarihten öncesinde sigorta girişine sahip olan kişiler 3600 prim günü ve 15 yıllık hizmet sürelerini tamamlamaları halinde emekli olmaya hak kazanabilir. Bunun için 4A, 4B ve 4C statüsünde olanların hepsine hak tanınmaktadır. Sigorta başlangıç tarihinin ise 8 Eylül 1999 öncesinde yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda 3600 günlük prim ödemesinin de eksiksiz olarak yapılması gerekir. Emeklilik yaşı da buna göre belirlenmektedir. Kadınlar, 2002’den önce 15 yıl ve 3600 prim gününü doldurması halinde 50 yaşında, erkekler 55 yaşında emekli olabilmektedir. Emeklilik maaşının hesaplanması ise bu durumda yatırılan prim gün sayısına ve prim tutarına göre belirlenmektedir.

Yorum yapın